עבדי יום טוב תל אביב
אלפי תודות לממציא CLEAN EARS שהציל אותי, שום דבר לא עזר כמו המוצר שלכם.
מבקש למסור לניצן אישית תודות על המוצר הנפלא.